Historie školy

V roce 2005 rozhodl zřizovatel školy Kraj Vysočina zrušit základní školy, které působily při nemocnicích v kraji a v rámci úspor spojit do jednoho celku základní školy, mateřské školy a školní kluby při nemocnicích v Pelhřimově, Jihlavě, Novém Městě na Moravě, Třebíči a v Havlíčkově Brodě. Tak vznikla nová příspěvková organizace nazvaná Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních, která zahrnovala šest základních škol, šest mateřských škol a šest školních klubů v rámci kraje Vysočina. Ředitelství se nacházelo v Havlíčkově Brodě, statutárním zástupcem byla po konkurzu jmenována Mgr. Eva Matoušková z Třebíče, její zástupkyní Mgr. Zdeňka Křížová z Havlíčkova Brodu.

K 31. 12. 2006 ukončila činnost základní škola v Pelhřimově, k 30. 6. 2007 potom školy v Jihlavě a v Novém Městě. V kraji tak zůstaly dvě základní školy zabezpečující povinnou školní docházku pro žáky zdravotně znevýhodněné: ZŠ při Psychiatrické léčebně v Havl.Brodě a ZŠ při očním oddělení v Třebíči.

Od 1. září 2007 nese naše organizace nový název Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, pod kterým je uvedena v Rejstříku škol. Ředitelství bylo převedeno do Třebíče. Činnost ukončila základní škola při očním oddělení v Třebíči, nadále funguje pouze základní škola při Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě. Škola sídlí v budově dětského oddělení v pavilonu XII. V dalších nemocnicích v kraji působí při dětských odděleních mateřské školy a školní kluby.

Ředitelkou organizace je nyní Mgr. Jana Sedláková, zástupkyní Mgr. Miroslava Ficková.