Mateřská škola a školní klub

Nemocnice Jihlava

Mateřská škola při nemocnici funguje na dětském oddělení v 1.patře, kam jsou přijímány děti do 6 let věku. Protože MŠ nemá žádnou samostatně zřízenou místnost k výchovně vzdělávacím činnostem, paní učitelka na toto oddělení dochází dopoledne mezi 8.00 a 13.15 hod. v pravidelných časových intervalech a pedagogickou činnost provádí přímo na pokojích malých pacientů. Většina činností probíhá ve spolupráci s rodiči, kteří v nemocnici se svými dětmi pobývají. Nabídka činností je dostatečně pestrá, přiměřená věku a rozvíjející osobnost dítěte.

Školní klub při nemocnici je umístěn v přízemí dětského oddělení. Zde jsou hospitalizovány děti, které dosáhly věku 6 let a starší. ŠK má k dispozici hernu, v níž probíhají společné činnosti a kde se hospitalizované děti setkávají. Do školního klubu docházejí nemocné děti a žáci výhradně s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře, který nastavuje jejich léčebný režim. Výchovnou práci zde provádí vychovatelka ŠK, která během dne spolupracuje se zdravotníky a reaguje na aktuální zdravotní stav dětí. Školní klub je v provozu od 8.00 do 14.00 hod.

Dětem, které mají nařízen klidový režim na lůžku, nebo o činnost v herně nemají zájem, jsou činnosti nabízeny přímo na pokojích. Tamtéž probíhá cílená individuální práce s dětmi.

Celoročně dbáme na nabídku kvalitních her a pomůcek, které neustále doplňujeme o nové a zajímavé hry rozvíjející dětskou logiku, motoriku, postřeh, paměť, znalosti atd.

Pokud je s dítětem jako doprovod hospitalizován některý z rodičů, mohou se výchovného programu zúčastnit společně. Během školního roku jsou dětem nabízena divadelní představení, pořádáme besídky, organizujeme oslavy Dětského dne, zúčastňujeme se výtvarných soutěží apod. Již tradičně zveme 2x do roka hudební skupinu RARAŠI ze Základní školy speciální a praktické. Jejich vystoupení se vždy setkalo s velkým ohlasem, proto budeme v navázané spolupráci pokračovat.

Naše škola dlouhodobě zajišťuje ve spolupráci se zdravotními sestrami dětského oddělení realizaci projektuNEBOJTE SE NEMOCNICE“. Projekt je koncipován pro předškolní děti jihlavských MŠ a okolí, který probíhá 2x do měsíce.

Děti se formou hry seznámí s nemocničním prostředím, lékařskými výkony, osahají si pomůcky k jednotlivým vyšetřením, zahrají si na doktory a vyšetří „pacientku“ Andulku. K zajištění názornosti nám slouží terapeutická textilní loutka v životní velikosti.

 

Projekt "Nebojte se nemocnice"

Edukační projekt "NEBOJTE SE NEMOCNICE" je koncipován pro předškolní děti z mateřských škol Jihlavy a okolí a realizujeme jej ve spolupráci se zdravotníky