Mateřská škola a školní klub

Nemocnice Pelhřimov

Mateřská škola a školní klub se od září 2023 nachází v novém pavilonu – Pavilon péče o rodinu. V tomto moderním pavilonu pacienti i jejich doprovod využívají nové a komfortní prostory. Oddělení má k dispozici dvě velmi pěkné herny, z jedné z nich je možnost využití venkovní terasy. Nový pavilon je vyhlášen stavbou roku.

Ve školním klubu řídí výchovnou práci vychovatelka. Do herny děti dochází po vzájemné domluvě se zdravotnickým personálem s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pacienta. Děti mají k dispozici pestrý výběr společenských her, zhotovují různé výrobky z papíru a pořádají sportovní turnaje ve stolním fotbale. Školní klub je v provozu každý všední den od 7.30 do 13.30 hod.

V mateřské škole řídí výchovnou práci učitelka. Zde jsou hospitalizovány děti od 2 let, zpravidla do 6 let, některé v doprovodu jednoho z rodičů. Součástí  patra je i jednotka intenzivní péče, kam za dětmi dochází paní učitelka MŠ popovídat si a povzbudit je v nelehké situaci. Provozní doba MŠ je 8.00 - 14.00 hod.

Počet dětí je variabilní, je ovlivněn dětmi přijatými k léčení na dětském oddělení. Obsah vzdělání vychází z principu, že MŠ a ŠK by měly být pro děti v nemocnici bezpečným místem, kde se cítí dobře, kde se učí žít v kolektivu a kde najde prostor pro pochopení a popovídání s dospělým.

MŠ a ŠK staví na úzké spolupráci se zdravotním personálem. Výchovný proces je podmíněn ozdravnému procesu.

V rámci spolupráce se zdravotními klauny pořádáme pravidelně každý týden klauniádu.

Máme zde výbornou spolupráci s firmou BSJ Group, která nám zajišťuje 2x ročně bezplatné divadelní představení – Medvídek Nebojsa. Společně se zdravotním personálem v rámci herní terapie pořádáme pro 1. a 2. ročníky ZŠ v Pelhřimově prezentaci příjmu a léčby pacienta, s použitím loutky a prohlídku dětského oddělení.

Denní činnost vyplývá z potřeb a zájmu dětí, podle jejich nálady, onemocnění a nařízené léčby lékařů.