Školní klub

 Nemocnice Havlíčkův Brod

Školní klub na dětském oddělení nemocnice Havlíčkův Brod je dětem k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 do 14:00. Poskytuje výchovu a vzdělávání dětem, které jsou v nemocnici dočasně hospitalizovány. Pracuje zde vychovatelka školního klubu, která pro děti připravuje každodenní program, zejména zábavnou a hravou formou.

V pondělí, ve středu a v pátek probíhá v herně v dopoledních hodinách příprava na primářskou vizitu. V tomto čase se pak vychovatelka věnuje dětem individuálně na pokojích. Ve 12:00 probíhá v herně oběd a do 13:00 mají děti polední klid.

V zařízení se organizují výtvarné, pracovní, hudební a literární činnosti. Mezi oblíbené výtvarné činnosti patří zejména práce se sádrou, hlínou, papírem, vlnou, ubrousková technika či práce s korálky. Děti mají tyto aktivity rády a mají radost z výrobků, které si odnášejí domů. Jednou z dalších činností je četba, ať už pohádek nebo dětských příběhů. Pokud děti ze zdravotních důvodů nemohou do herny, mají možnost pracovat na pokoji, kde se jim vychovatelka věnuje individuálně. Jednou měsíčně navštěvuje zařízení nemocniční klaun a probíhá zde canisterapie. Jednou ročně pak navštěvuje zařízení divadelní spolek Nebojsa z Prahy.