Školní Klub

Nemocnice Třebíč

Provozní doba ŠKOLNÍHO KLUBU na dětském oddělení Nemocnice Třebíč je v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.
Vychovatelka školního klubu poskytuje dětem každodenní výchovně vzdělávací program zábavnou formou.
Pomáhá překlenout dobu odloučení od rodiny vhodnou motivací, laskavým slovem a činnostmi v oblasti výtvarné,
pracovní, přírodovědné, hudební, literární, věnuje se rozvoji čtenářské gramotnosti.
Děti mají k dispozici mnoho zajímavých deskových, společenských her a stavebnic, při kterých zapomenou na svá
trápení a bolístky. Dětem, které mají z důvodu onemocnění nařízen klid na lůžku zapůjčujeme knihy, hry, labyrinty,
hlavolamy a malování na pokoj.
V herně drátkujeme, korálkujeme, tečkujeme, vyšíváme, zpíváme dětské písničky za doprovodu el. kláves, zdobíme ubrouskovou technikou různé předměty.
Věnujeme se muzikoterapii, józe prstů, dýchání do bříška, rozvíjíme komunikační dovednosti a pěkné vztahy.
Děti se mohou pochlubit hrou na vlastní hudební nástroj-flétnu, kytaru.
Výtvarné práce hospitalizovaných dětí jsou vystaveny u vchodu do budovy M, kde si je může prohlédnout široká veřejnost.
V naší herně se mohou zapojit do hry i rodiče hospitalizovaných dětí.
Naším největším přáním je, aby se zde děti cítily příjemně a bezpečně.