ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ Klub

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

 Školní klub

Školní klub se nachází v budově dětského oddělení psychiatrické nemocnice a je určen žákům, kteří jsou hospitalizováni v psychiatrické nemocnici. Oddělení je organizováno jako terapeutická komunita  s léčebně výchovným režimem, vychovatelka s dětmi pracuje v rámci specializované komplexně psychiatrické léčby. Hospitalizované děti vyžadují speciální péči, kterou jim poskytuje klidné a bezpečné prostředí školního klubu, s jasně stanovenými pravidly. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí dle jejich postižení a nařízené léčby.

Děti mají k dispozici široké spektrum materiálů k výtvarným i pracovním činnostem, knih, časopisů a společenských her potřebných k jejich rozvoji.

Každý den probíhá příprava na vyučování.

Součástí programu ŠK jsou procházky po okolí, různé hry, děti se věnují sportovním aktivitám v tělocvičně a na hřištích v areálu nemocnice i mimo ni, koupou se v bazénu. Chodí na vycházky do města, účastní se kulturních a vzdělávacích akcí.

Žáci se pravidelně účastní canisterapie, hipoterapie a autogenního tréninku. Vychovatelka se věnuje dětem dle jejich individuálních potřeb na základě konzultace s odborníky (logoped, psycholog,...).

 

Základní škola

Základní škola se nachází na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. Škola realizuje činnost v pronajaté části pavilonu 12. V pronájmu jsou 4 učebny, sborovna, ředitelna, kabinet a sociální zařízení. Škola může také využívat tělocvičnu a venkovní hřiště, které jsou v majetku nemocnice.
Do školy jsou přijímáni žáci všech ročníků základní školy hospitalizovaní na dětském oddělení, s bydlištěm v různých místech České republiky. Setkávají se zde žáci se specifickými poruchami učení a chování se žáky s psychickými poruchami a chorobami. Žáci jsou rozděleni do čtyř tříd, takže v jedné třídě probíhá souběžně výuka více ročníků.

Žáci jsou vyučováni 20-22 hodin týdně v návaznosti na probírané učivo v kmenových školách. Tento způsob výuky je náročný pro učitele z hlediska přípravy a zaměstnání žáků. Je nutný individuální přístup ke každému dítěti. Výuka vyžaduje velké množství pomůcek a učebnic pro samostatnou práci žáků. Také je ztížena i tím, že se žáci stejného ročníku vyučují podle různých školních vzdělávacích plánů a mají rozdílné učebnice. Důležité je vybavení školy rozsáhlým skladem učebnic a pracovních sešitů, audiovizuální technikou a počítači.
Ve škole pracuje 5 pedagogů.
Během pobytu v naší škole se žáci účastní různých kulturních akcí, exkurzí, projektových dnů.
Velký zájem ze strany žáků je o zájmovou činnost hra na zobcovou flétnu, papírové modelářství a pohybové hry.

 

Přehled tříd, ročníků

I. třída - 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, 9. ZŠ – Mgr. Škarydová Martina
II. třída - 4. ZŠ, 5. ZŠ, 9. ZŠ – Mgr. Kopecká Veronika, DiS.
III. třída - 6. ZŠ, 7. ZŠ, 8. ZŠ – Mgr. Rákosníková Šárka
IV. třída - 9. ZŠ – Mgr. Klečková Jiřina

 

 Organizace školního roku


Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.


Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.


Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.


Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.


Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.


Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 

Termín Okres nebo obvod hl. města Prahy


5.2. – 11.2.2024 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná


12. 2. - 18. 2. 2024      Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek – Místek, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou


19. 2. - 25. 2. 2024   Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín


26. 2. - 3. 3. 2024    Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál


4. 3. – 10. 3. 2024     Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník


11. 3. - 17. 3. 2024 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov


Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.


Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.


Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.


Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.


Konec letního času: 29.10.2023


Začátek letního času: 31.3.2024

 

Informace pro rodiče a školy

V souladu s ust. § 5a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ust. § 1b vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se v mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení mohou vzdělávat děti a žáci se zdravotním oslabením nebo děti a žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. K zařazení do školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce dítěte, žáka. Rozsah a organizaci výuky dítěte, žáka určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Zařazení dítěte, žáka do školy při zdravotnickém zařízení není přestupem na jinou školu podle § 49 odst. 1, resp. § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a toto zařazení neprobíhá ve správním řízení. Žák nadále zůstává žákem „kmenové školy“ (tj. spádové základní školy či jiné základní školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, resp. střední školy) a je tedy po dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení současně žákem dvou škol.

Zákonný zástupce musí žáka v kmenové škole řádně omluvit z vyučování (resp. zletilý žák se musí sám řádně omluvit).

Vysvědčení vydává vždy kmenová škola s využitím podkladů ze školy při zdravotnickém zařízení, pokud zákonný zástupce udělí souhlas s jejich předáním, a to i v případě, že je žák ve škole při zdravotnickém zařízení celý školní rok nebo i déle.

V případě neudělení souhlasu kmenová škola nemusí mít dostatek podkladů pro hodnocení žáka a žák může být potom celkově hodnocen stupněm „nehodnocen(a)“ v 1. pololetí a „neprospěl(a)“ v 2. pololetí (viz § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři).

Kopie žákovy dokumentace je vyžádána z důvodu, aby škola při zdravotnickém zařízení získala potřebné podklady a mohla navázat na dosavadní průběh vzdělávání žáka v kmenové škole a hodnotit jeho výsledky vzdělávání ve škole při zdravotnickém zařízení.

Některým studentům středních škol jsou po dobu jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení po dohodě se zdravotníky a zákonnými zástupci školou při zdravotnickém zařízení poskytovány individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech (viz. § 5a, odst. 1, věta druhá Vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění).

 

Na webových stránkách www.detskaduse.cz je možné nahlédnout virtuální prohlídkou do Dětského oddělení PN HB, včetně ZŠ při PN HB.