ZŠ A ŠK psychiatrická nem. havlíčkův brod

VLAJKA PRO TIBET - projektový den (březen 2024)

V březnu se na naší škole uskutečnil projektový den s tématem Vlajka pro Tibet.
Nejprve jsme si povídali o historii Tibetu, poté jsme tvořili krásné mandaly, které jsme vysypávali moukou, pletly náramky, ochutnali tibetské dobroty a příjemně si zameditovali. Žáci také namalovali obrázky do soutěže Vlajka pro Tibet. Všichni jsme si den náramně užili.  

 

Využití robotiky při výuce (leden 2024)

 

Využíváme nové pomůcky do hodin informatiky. Nejvíce děti zaujala stavebnice LEGO Spike Education, kde si mohou sestavit sami určitý model. Tento model mohou pomocí počítačového programu rozpohybovat. Pracujeme také se sadou VEX 123.

 

Vánoční besídka (19.12.2023)

19.12. 2023 se uskutečnila tradiční vánoční besídka, kterou připravili žáci naší školy. Představení se vydařilo a mělo velmi pozitivní ohlas od pozvaných hostů.

 

Miniprojekt halloween (říjen 2023)

Při malém projektu halloweenu jsme dlabali  dýně, vytvářeli halloeenské výrobky, prováděli kouzlení a skládání halloeenských motivů. Všichni jsme si podzimní akci velmi užili.

 

Svatý Jiří (duben 2023)

Projektový den svatého Jiří - význam svátku.

 

Jaro (duben 2023)

 

Pletení pomlázek - každý žák naší školy si sám upletl pomlázku.

Projektový den Dárcovství krve.

 

Světová náboženství (únor, březen 2023)

 

Čaje (prosinec 2022)

 Čaje pro děti k večernímu promítání v ateliéru.

 

Vánoční přáníčka a práce našich papírových modelářů (prosínec 2022)  

 

Práce dětí (podzim 2022)

 

Beseda se sestřičkou ČČK(květen 2022)

 

Výtvarná soutěž - Dospělí dětem (duben 2022)

 

Beseda se záchranáři Kraje Vysočina ( duben 2022)

 

Velikonoce - práce žáků (duben 2022)

 

Čistá Vysočina (duben 2022)

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - DÍTĚ V DOPRAVNÍM PROVOZU   (březen 2022)

 

JÍME ZDRAVĚ (únor 2022)

 

 

Výzdoba parapetů a výsadba květin (květen 2021)

 V rámci pracovních činností jsme vyrobili vázy na květiny a ozdobili jimi vnitřní okenní parapety. Hezké prostředí před dětským oddělením jsme zpestřili výsadbou květin do maxi truhlíku.

 

 

Čistá Vysočina (20.4.2021)

 

Dne 20.4.2021 jsme se zapojili do akce Čistá Vysočina. Akci jsme spojili s projektovým vyučováním, povídali jsme si o třídění odpadu v domácnostech, vytvářeli papírové koláže a pak se vydali do městské části Havlíčkova Brodu, která nám byla určena ke sběru odpadků. Ty jsme dávali do igelitových pytlů a připravili je k odvozu do TSHB.

 

Vánoční přání a dárek zdravotníkům (2020)

Vyráběli jsme vánoční přáníčka a obrázky pro naše milé a obětavé zdravotníky. Předali je v domovech pro seniory v Havlíčkově Brodě, v Nemocnici Havlíčkův Brod a sestřičkám i lékařům našeho oddělení. 

 

Mikulášská výzdoba (2020)

 Mikulášská výzdoba školních prostor.

 

 

Mikulášská nadílka (prosinec 2020)

 

Přírodovědná vycházka do lokality Vlkovsko (říjen 2020)

Dne 6.10.2020 jsme navštívili Přírodovědné centrum v Havlíčkově Brodě při ZŠ Nuselská. Pak jsme se vydali na přírodovědnou vycházku do okolí Havlíčkova Brodu, navštívili jsme lokalitu Vlkovsko. Poznatky z této vycházky jsme zdokumentovali a ve škole pak prezentovali.

 

 

Svátek sv.Václava (září 2020)

Svátek sv. Václava jsme si připomněli a výtvarně ztvárnili i tento rok.

 

Výlet na Lipnici nad Sázavou (červen 2020)

V červnu se uskutečnila společná akce dětského oddělení a naší školy. Jeli jsme na výlet do městečka Lipnice nad Sázavou. Po prohlídce hradu jsme se přesunuli do památníku spisovatele Jaroslava Haška, který na Lipnici několik let žil a pracoval. Dalším naším cílem byl Památník národního odposlechu – Brettschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlaté oči. Cestou lesem děti hrály různé hry. Výlet se vydařil, všichni byli spokojeni.

 

Indiánský den (červen 2020)

 V červnu jsme si udělali v naší škole indiánský den. Povídali jsme si o tradicích, kultuře a způsobu života indiánů - původních obyvatelů amerického kontinentu. Ve skupinách jsme vyráběli čelenky, totem, stříleli jsme z luku. Každá ze skupin měla svůj pokřik a tanec, který předvedla a pobavila přihlížející diváky. Zážitek to byl velkolepý, byli jsme nadšeni a tento den jsme si opravdu užili.

 

Vánoční besídka (2019)

Dne 18. 12. 2019 se uskutečnila tradiční vánoční besídka. Akce, na kterou se těší žáci, učitelky i zaměstnanci dětského oddělení a každoročně zvaní hosté. Letos byla na téma 30. výročí Sametové revoluce. Učitelky nacvičily se žáky program více než hodinu dlouhý, ve kterém žáci předvedli ve scénkách sled událostí 17. listopadu 1989. Vánoční besídka se vydařila, program měl velký úspěch, všichni byli nadšeni. Závěrem odpoledne si žáci i dospělí předali dárečky a rozdali vánoční přáníčka.

 

Adventní věnce a vánoční svícny (2019)

 

Mikuláš (2019)

 

 

Halloween (říjen 2019)

V říjnu jsme s dětmi uspořádali oslavu Halloweenu. Mladší žáci vyráběli dýně a duchy z papíru, starší žáci vydlabávali dýně a vyzdobili jimi hlavní vchod na oddělení. Závěrem dne jsme se pobavili při hrách a soutěžích.

 

 

Návštěva nízkoprahového centra BAN v Havlíčkově Brodě (podzim 2019)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[172,173,174,175,176,177,178,179,180,181]"

 

V červnu jsme navštívili Muzeum energetiky v Havlíčkově Brodě (červen 2019)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[164,165,166,167,168,169,170,171]"

 

V květnu jsme vystavovali školní výtvarné práce s ostatními školy Havlíčkobrodska a byli jsme oceněným kolektivem (květen 2019)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[154,155,157,158,159,160,161,162,163]"

 

Ukázka našich výtvarných prací z výzdoby školy (2019)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[149,150,151,152,153]"

 

Vánoční besídka a předávání drobných dárečků (2018)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[145,146,147,148]"

 

Návštěva výstavy - Dobrých 100 - Galerie Havlíčkův Brod (2018)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[135,136,137,138,139,140,141,142,143,144]"

 

Projekt Svatý Václav (září 2018)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[128,129,130,131,132,133,134]"

 

Den matek 2018

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[115,116,117,118,119,120]"

Ke Dni matek děti vyráběly maminkám přáníčka.

 

Čarodějnice 2018

 

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[110,111,112,113,114]"

 30. dubna jsme malovali ve skupinkách čarodějnice, které jsme pak večer společně spálili.

 

 Dospělí dětem 2018

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[106,107,108,109]"

Přihlásili jsme se opět do výtvarné soutěže škol z Havlíčkobrodska - Dospělí dětem - a byli jsme úspěšní. Naše práce byly porotou oceněny. Odměna byla sladká - velký pytel pamlsků jsme si spravedlivě rozdělili.

 

Vlajka pro Tibet (10.3.2018)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[102,103,104,105]"

 Dne 10. března jsme vyjádřili podporu Tibetu. Vyprávěli jsme si, kde tato země leží, o její historii a jaké problémy v současnosti aktuálně má - porušování lidských práv po intervenci Číny.
V praktické části vyučování žáci vybarvovali papírovou tibetskou vlajku.

 

Vánoční besídka pro dětské oddělení PN HB (20. 12. 2017)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[76,77,96,97,98,99,100,101]"

 

V adventním čase 20. 12. 2017 proběhla již tradičně na dětském oddělení PN HB „ vánoční besídka“, spojená s rozdáváním vlastnoručně vyrobených dárků mezi zaměstnanci a dětmi. Všichni žáci a pedagogové se podíleli na přípravě této besídky. Nacvičili hudební a pěvecká čísla, tancovali i recitovali. Pro všechny přítomné vyrobili dárky – svícny, keramiku, vánoční přání. Byli odměněni velkým potleskem a bohatým vánočním pohoštěním.

 

Vánoční vystoupení našich žáků a pedagogů (19. 12. 2017)

 Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[92,93,94,95]"

 

Žáci a pedagogové naší školy připravili pro seniory Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod (oddělení 8) vánoční program, který se skládal z recitace, hudebních i pěveckých vystoupení. Žáci také přinesli seniorům i personálu vlastnoručně vyrobené dárky a přáníčka. Pochvalou pro ně byl potlesk a sladká odměna.

 

Výrobky žáků

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[72,73,74,75,90,91]"

 

Galerie „Peklo“(5. 12. 2017)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[68,69,70,71,84,85,86,87,88]"

 

Návštěva Galerie v Havlíčkově Brodě, spojená s výtvarnou dílnou – andělíčci. Procházka vánočním Havlíčkovým Brodem, prohlídka betlémů.

 

 

Halloween – miniprojekt (31. 10. 2017)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[61,62,63,64,65,66,67,89]"

 Zábavné i poučné kvízy, hry, výtvarné dílny, soutěže.

 

Exkurze na služebnu Městské policie v Havlíčkově Brodě, přednáška na téma šikana a kyberšikana (5. 10. 2017)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[59,60]"

 

Exkurze, přednáška, beseda v rámci prevence sociálně patologických jevů.

 

Historie odívání – Muzeum Havlíčkův Brod (29. 9. 2017)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[54,55,56,57,58]"

Žáci se seznámili s tím, jak se oblékali lidé v minulosti, porovnávali historii se současností, měli možnost vyzkoušet dobové kostýmy.

 

Miniprojekty – Svatý Václav (26. 9. 2017)

Svatá Anežka (17. 11. 2017)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[47,48,49,50,51,52,53]"

Zábavné poučení, soutěže, hry, výtvarné činnosti

 

Na vlastní kůži (13. 9. 2017)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[78,79]"

V rámci spolupráce se Sociálními službami Havlíčků Brod, jsme se zúčastnili akce „Na vlastní kůži“, která se konala v Domově pro seniory v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s Fokusem Vysočina a Červeným křížem HB. Zde měli žáci možnost si vyzkoušet na jednotlivých stanovištích, jak se cítí starý a nemocný člověk (poruchy zraku, poruchy hybnosti, duševní onemocnění, popáleniny…), dále se účastnili soutěží, vytvářeli kvízy na dané téma, učili se první pomoc.

 

 

Akce ZŠ a ŠD při PN HB (2017/2018)

 
Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[44,45,46]"

 Papírové modelářství a Hra na zobcovou flétnu

 

Projektové vyučování (duben 2017)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[39,40,41,42,43]"

 

Dne 25. 4. 2017 jsme si v projektovém vyučování připomněli život a poslání svatých Vojtěcha a Jiřího.

V teoretické části jsme si mj. vyprávěli známý příběh o Jiřím a drakovi, který si u pramene vody zásobující město Kyrény v Lybyi postavil hnízdo a znemožňoval tak odebírání vody obyvatelům města. Udatný rytíř Jiří se drakovi postavil a zabil ho. Tímto svým činem město osvobodil.

V praktické části pak žáci se zaujetím vyráběli papírové draky. Na závěr vyučování proběhla přehlídka všech nestvůr. Byly dokonale ztvárněné a jejich autoři dostali sladkou odměnu.

 

Vánoční besídka (21.12.2016)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[35,36,37,38]"

 

Již tradičně se na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod konala dne 21.12.2016 vánoční besídka, kterou připravují pedagogové a žáci ZŠ pro personál dětského oddělení. Letošním tématem besídky byly představy o oslavách Vánoc v minulosti, současnosti a budoucnosti. Děti vyprávěly o tradičních vánočních zvycích, recitovaly básně, zpívaly české i anglické písně a koledy. Hrály scénky a tančily různé tance. Členové hudebního kroužku zahráli několik skladeb na zobcové flétny. Naše vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem a poděkováním. Po skončení vystoupení následovalo vyhodnocení soutěže "Nejkrásnější vánoční ozdoba", kterou vyhráli všichni zúčastnění. Závěrem proběhla nejoblíbenější část besídky - předávání dárků. Po skončení se všichni odebrali do jídelny, kde bylo pro děti připraveno vánoční hodování.

 

 

Vánoční vystoupení v Domově pro seniory Havlíčkův Brod   (8.12.2016)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[20]"

 

V rámci navázání spolupráce s Domovem pro seniory v Havlíčkově Brodě jsme si připravili krátké adventní setkání pro klienty tohoto stacionáře. Děti si pod vedením p. učitelek připravily několik hudebních skladeb pro housle a flétny, proložené povídáním o historii tradičních vánočních zvyků. Setkání bylo zakončeno společným zpěvem vánočních koled. Milou odměnou za naše vystoupení bylo pohoštění s domácím cukrovím.

 

 

Oslava sv. Mikuláše v Galerii Havlíčkův Brod (5.12.2016)

 

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[29,30,32,33]"

 

Dne 5. 12. 2016 se celá škola vydala do Galerie Havlíčkův Brod, aby se zúčastnila akce pro děti, kterou zajišťovali studenti středních škol z Havlíčkova Brodu. Slavil se sv. Mikuláš. Studenti byli převlečeni do kostýmů čertů a andělů, ve sklepních prostorách domu měli vybudované opravdové peklo nahánějící hrůzu. Hodné děti se nemusely ničeho obávat, těm se čerti věnovali, hráli s nimi karty, zpívali a byli přívětiví. Ale ty zlobivé, ty čerti odnesli v pytlích do ještě hlubších útrob pekla.

V Galerii se ten den nejen strašilo, ale také jsme si vyráběli v dílničce malé ozdoby - andělíčky. Při výrobě děti postupovaly podle instrukcí studentek, těm méně zručným pomáhaly paní učitelky.

Po skončení akce jsme se vydali přes náměstí, kde jsme se zastavili u dřevěného betlému v životní velikosti a pak pokračovali podél řeky Sázavy do PN.

Svatého Mikuláše jsme si ten den užili, děkujeme tímto studentům SŠ z Havlíčkova Brodu, že nám zprostředkovali tak krásný zážitek.

 

 

Miniprojekty (20.9.2016, 15.11.2016)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[23,25,27,28]"

 

V naší škole probíhají v letošním školním roce drobné miniprojekty, které seznamují děti s našimi svatými.

Dne 20.9.2016 to byl miniprojekt zaměřený na svatého Václava. Děti se dozvěděly něco o jeho životě, smrti a odkazu pro dnešní dobu. Také se naučily poznat Václava mezi svatými podle jeho atributů. Děti z prvního stupně si vyrobily z papíru sv. Václava na koni a děti z druhého stupně připravily pro všechny ovocný salát s hroznovým vínem, který odkazoval na jeho pracovitost.

Dne 15.11.2016 se uskutečnil druhý miniprojekt, který nás seznámil s Anežkou Českou, pomocnicí chudých a nemocných. Děti z prvního stupně vyrobily z vaty a papíru ovečku a děti z druhého stupně vystříhaly papírovou vitráž s podobiznou sv. Anežky.

 

 

Výtvarná soutěž při divadelní přehlídce DOSPĚLÍ (pro radost) DĚTEM (1.- 8.5. 2016)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]"

Akce proběhla ve velkém sále Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě.

 

 

 Preventivní program Městské policie v Havlíčkově Brodě (22.3.2016)

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[2]"

 

Žáci navštívili služebnu Městské policie v Havlíčkově Brodě, kde se účastnili besedy na téma: "Šikana a kyberšikana".

28. 4. 2016 se uskutečnila beseda v naší škole, tentokrát na téma: "Pravidla silničního provozu".